Søk
  • Malin Staaf

Det fantastiske karbondioksidet

Det er mye snakk om karbondioksid og kutt av den for å bedre miljøet vårt. Og det finnes mange gode artikler om det. Hva jeg skriver i dag skal så klart handle om Karbondioksid, men kanskje ikke på den måten du har hørt om tidligere.


Det vi skal snakke om i dag er nemlig helseeffektene og fordelene av karbondioksid i menneskekroppen, og det er tro det eller ei MANGE.


Livet oppstod på den ene eller andre måten og ifølge publiserte studier var det opptil 7-12% mer CO2-innhold i luften da de første skapningene med lunger utviklet seg. På Antarktis var det temperert, sumpaktig regnskog for 90 millioner år siden, ifølge en studie. Konsentrasjonen av CO2 i lufta var da mellom 1120 og 1680 ppm.


Det er viktig å skrive at høye CO2-konsentrasjoner på 20% eller mer gir uheldige effekter på menneskekroppen og at ren CO2-gass fortrenger oksygen og medfører kvelningsfare. Og dette innlegget skal handle om CO2 nivåer i lungene våres og da snakker jeg om verdier som er fra ca 20-50mm Hg eller fra ca 2,7-7,5 %

Visste du at det normale nivået av CO2 i lungene og i arterielt blod skal ligge på 40 mm Hg eller ca 5,3% ved havnivå og at dette er avgjørende for en god helse?


Eller at hele 90% av det moderne mennesket lider av pusteproblemer?

Vanlige pusteproblemer inkluderer brystpust, munnpusting og hyperventilering (økt minuttventilasjon)


Hypokapni (CO2 mangel) i lungene og i de aller fleste tilfeller arterielt blod er et normalt funn hos personer med kroniske sykdommer på grunn av den kroniske hyperventileringen blant syke.


Visste du for eksempel at jo mer luft du puster inn, jo lavere nivå av alveolær CO2 vil forekomme.


Så hvilken helseeffekt har egentlig CO2 i kroppen hos oss mennesker?

1: Bohr-effekten ble først beskrevet i 1904 av den danske fysiologen Christian Bohr (far til fysikeren Niels Bohr). Denne loven finnes i moderne medisinske lærebøker om fysiologi. Bohr-effekten sier at gode nivåer med CO2 i blodet vil forårsake en større oksygenfrigjøring til cellene. Så mer oksygen frigjøres i de vevene som har høyere absolutte og/eller relative CO2-verdier. Merk at dette gjelder for friske mennesker som har normale pustemønstre.


2: Vasodilatasjon (utvidelse av arterier og arterioler). Som fysiologiske studier har funnet, trekker hypokapni (lav CO2-konsentrasjon i arterielt blod) blodårene sammen og fører til redusert blodgjennomstrømning til av alle vitale organer. Med andre ord, dette ønsker du ikke.


3: Oksygentransporten er avhengig av pusten og disse 2 faktorene (utvidelsen og sammentrekningen av blodårene og Bohr-effekten) og forklarer påvirkningen av hypokapnia (lavt CO2-innhold i blodet og cellene) på sirkulasjonen og redusert O2-tilførsel


4: Oksygen på cellenivå kontrolleres av alveolar CO2 og pust. Hyperventilering, uavhengig av de arterielle CO2-endringene, forårsaker alveolær hypokapni (CO2-mangel), som fører til cellehypoksi (lave konsentrasjoner av oksygen på cellenivå).


5: Generering av frie radikaler skjer på grunn av anaerob celleånding forårsaket av cellehypoksi. Derfor er antioksidantforsvaret til menneskekroppen også regulert av CO2 og pust.


6: Den inflammatoriske responsen, kronisk inflammasjon, er også regulert av pusten siden hypoksi fører til eller forsterker betennelsesreaksjoner i kroppen. Derfor fremmer hyperventilering også en naturlig inflammatorisk respons som kan føre til helseproblemer. CO2 er et kraftig antiinflammatoriske middel, og ikke minst så er det gratis, fordi du kan øke din egen CO2 i kroppen ved å puste bedre.


7: Bronkodilatasjon - utvidelse av luftveiene: bronkier og bronkioler utvides av CO2, og innsnevring oppstår på grunn av hypokapni eller hyperventilasjon.


8: Muskelavspenning avspenning av muskelceller er normalt ved høye CO2-nivåer, mens hypokapni gir muskelspenninger som også kan føre til dårligere holdning.


9: Nervestabilisering skyldes den beroligende effekten karbondioksid har på nerveceller. Mangel på CO2 i hjernen fører til at " spontan og asynkronisert avfyring av nevroner " "inviterer" praktisk talt alle mentale og psykologiske abnormiteter, alt fra panikkanfall og anfall til søvnproblemer, avhengighet, depresjon og schizofreni.


10: pH-regulering i blodet og regulering av andre kroppsvæsker. Melkesyre er et godt eksempel. Ved fysisk aktivitet så vil melkesyre gjøre blodet surere men CO2 vil regulere pH-en slik at du ikke føler at du stivner til i musklene.


11: CO2 og lunger: Forhøyede karbondioksidnivåer kan forhindrer skade og fremmer helbredelse av lungevev.


12: Pustemønster, et jevnt og regelmessig pustemønster styres av CO2. Har du en lav toleranse for CO2 vil du puste oftere og mer overfladisk. Har du en høy toleranse for CO2 vil du puste roligere og jevnere som vil påvirke nervesystemet og hele helsen din.Så i bunn og grunn så er CO2 en gass vi ønsker å ha en hel del av i kroppen. Det vil ha en enorm innvirkning på helsen din både på den psykiske og fysiske delen av livet ditt. Og visste du at jo mindre du puster, jo mindre søvn vil du faktisk trenge og da snakker jeg jo så klart ikke om pustestopp når du sover.


Jeg har laget et vanvittig bra pustekurs for deg. Her vil du jobbe med å øke toleransen din for CO2. Hvor kult hadde det ikke vært at du alene kan endre din egen helse ved å se på noen enkle videoer (og så klart utføre dem) for å få et bedre liv?


Meld deg på kurset å ta grep om egen helse. Det er det beste du kan gjøre for deg selv. Har du det bra, har de rundt deg det bra. Og det er viktig å huske at vi skal ha det bra selv om vi er 60, 70, 80 eller 90 år!


God helg

Referanser:


Pattern of breathing during progressive exercise in chronic heart failure

The development of hyperventilation in patients with chronic heart failure and Cheyne-Strokes respiration: a possible role of chronic hypoxia


Physiology, Carbon Dioxide Retention


https://www.lenntech.com/carbon-dioxide.htm


Arterial-blood gas tension in asthma


Ganong WF, Review of medical physiology, 15-th ed., 1995, Prentice Hall Int., London.

Guyton AC, Physiology of the human body, 6-th ed., 1984, Suanders College Publ., Philadelphia.

McArdle W.D., Katc